Stichting DE STAD organiseert diverse activiteiten. Denk aan excursies, previews van bouwwerken, lezingen.

Daarnaast organiseren we stadsLABs: een bijzonder onderdeel binnen de activiteiten van De STAD. Ze worden georganiseerd op momenten dat bewonersparticipatie bij een stedelijke ontwikkeling in Dordrecht een extra dimensie kan toevoegen. Ontwerpend onderzoek is een vorm die regelmatig gebruikt wordt maar ook paneldiscussies worden ingezet om ideeën en meningen te verzamelen. Van elk stadsLAB wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat openbaar toegankelijk is. De hierin verzamelde bouwstenen worden door de gemeente en de ontwerpende partijen gezien als waardevolle input in het lopende ontwerpproces. Omdat iedereen zich kan opgeven voor deelname geven de resultaten vaak een reëel beeld van wat er leeft. Het initiatief voor de stadsLABs ligt meestal bij De STAD; soms maken ook andere partijen deel uit van de organisatie, zoals bijvoorbeeld de gemeente.

Een ander bijzonder onderdeel van DE STAD is de organisatie van woordfestival NOOIT TERUG. Inmiddels zijn er drie edities geweest. De binnenstad van Dordrecht vormt dan het podium voor poëzie, spoken word, woordkunst en performances door schrijvers, dichters, singer-songwriters en andere inspirerende kunstenaars met woorden.