Debat: Water is de stad

11
feb
2015
foto: Bertus de Kock

foto: Bertus de Kock

Onder het motto ‘Water tekent de stad’ organiseert Stichting DE STAD in 2015 een reeks van interessante activiteiten. Hoe kan Dordrecht nog meer profiteren van het omringende water, het DNA van de stad? Op woensdag 11 februari was er in Galerie De Compagnie een debat onder de noemer: ‘Water is de stad’.
Het stedenbouwkundig patroon van de stad Dordrecht is in hoge mate bepaald door de loop van rivieren en kreken. In de binnenstad is dat goed zichtbaar. De meanderende vormen in de Wijnstraat en de Voorstraat zijn daar het resultaat van. De stad toont patronen met waaiervormige verkavelingen. Ook het landschap van het eiland van Dordrecht en de Biesbosch is getekend door het water. Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen hierop aansluiten? Hoe kan Dordrecht water te vriend maken?

Drie generaties stedenbouwkundigen en architecten gaven hun visie op het onderwerp:
– Stedenbouwkundige Rein Geurtsen belichtte het unieke karakter van de Dordtse stadsstructuur met zijn labyrintische helderheid.
– Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 analyseerde het landschap van het Eiland van Dordrecht, zoals het is gelegen in de Delta. Hij gaf zijn visie op de toekomstmogelijkheden van de regio.
– Architect Koen Olthuis van Waterstudio.NL ging in op de potenties van het wonen en werken op het water in en bij de stad.
Debatleider en gastheer deze avond was Victor Deconinck. Meer beelden zijn hier te vinden.