Dag van de Architectuur

06
Jul 2019
Saturday

affiche: Marleen Oud

Dordrecht heeft behoefte aan veel nieuwe woningen, de stad wacht dus een grote bouwopgave. Bovendien zijn de voorbereidingen voor het Spuikwartier in volle gang. Zijn er elders misschien al goede voorbeelden te vinden? Stichting de stad wil graag inspiratie bieden. We gaan daarom ‘gluren bij de buren’. Op zaterdag 6 juli nemen we een kijkje in de Antwerpse buurten Het Groen Kwartier en Nieuw Zuid.

Beide stedelijke herontwikkelingsgebieden hebben een hoge bebouwingsdichtheid met diverse functies. Ze zijn een voorbeeld voor een goede omgang met groen, water en parkeren, thema’s, die ook in het Dordtse Spuikwartier een belangrijke rol spelen. Reden genoeg om bestuurders, ontwerpers en betrokkenen bij de StadsLAB’s nadrukkelijk hiervoor uit te nodigen.

Lokale architecten en stedenbouwkundigen zullen de rondleidingen geven. Ze zijn goed ingevoerd in de opzet en achtergronden van beide locaties. Het bezoek aan Het Groen Kwartier wordt gecombineerd met een tour door het voormalig industrieel complex pakt, een collectief project met duurzame en creatieve ondernemers.

We gaan met de bus. Het aantal deelnemers is daardoor beperkt tot vijftig. Wacht niet te lang met aanmelden! Er is tijd ingeruimd voor koffie, de kosten zijn voor eigen rekening. De busreis en rondleidingen zijn gratis, maar een bijdrage wordt natuurlijk gewaardeerd. Lunch graag zelf meebrengen.

> vertrek: 8.30 uur voor het Tomadohuis
> terugkomst: 18.30 uur
> aanmelden: info@stichtingdestad.com