Het klimaat op straat

11
Nov 2015
Wednesday
affiache: Marleen Oud

affiache: Marleen Oud

Het klimaat verandert. Dat is ook merkbaar in onze stad. Zware buien zoals in augustus zullen nog heviger worden. De financiële schade is al groot en kan verder oplopen. Langdurige droogte en hitte zullen regenbuien afwisselen. Wat staat ons te doen? De Dordtse stichting DE STAD belegt op woensdag 11 november in Galerie De Compagnie een avond over dit belangrijke thema.

Tijdens deze avond vindt ook de première van de animatie ‘Water tekent de stad’ plaats. De animatie is het resultaat van samenwerking tussen een aantal Dordtse creatieven, zijnde illustrator Theo Smit en cineaste Evelyn Jansen, schrijver Wil Boesten, die de teksten heeft verzorgd en de pianiste Hanna Devich, die de muziek heeft gespeeld. De animatie wordt later aan de scholen in Dordrecht verstuurd.

Nederland, en dus ook Dordrecht, ondervindt duidelijke invloeden van het veranderende klimaat. De tijd van afwachten is voorbij. Een nieuw Deltaprogrogramma richt zich op klimaatbeheersing van steden. Steeds meer stadsbesturen komen in actie. Openbare ruimten, tuinen en daken moeten vergroenen. Alleen zo kan meer schade worden voorkomen. Wat is de urgentie? Hoe pakken we het aan? Wat kan de individuele burger doen? Op deze avond in De Compagnie wordt veel informatie gewisseld en zullen oproepen tot betrokkenheid klinken.

Het programma ziet er als volgt uit:
Anneke van Veen, bestuurslid Stichting De Stad en waterdeskundige, verzorgt een introductie. Daarna volgt een kort animatiefilmpje, Water Tekent de Stad. Jorg Pieneman, gemeente Rotterdam, brengt het probleem in beeld en draagt oplossingen aan. De programmaleider toont een impressie van de  Rotterdamse Adaptatiestrategie. Thomas Jansen en Karin Noeverman vertellen over Dordtse aandachtgebieden. Een interview met William Nederpelt, projectleider Stadslab Wolkbreuk.

Hoe worden bewoners bij de aanpak betrokken? Hiltrud Pötz van atelier GroenBlauw presenteert maatregelen om wateroverlast buitenshuis te voorkomen.

> locatie: Galerie De Compagnie, Kuipershaven 21, Dordrecht
> inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur
> entree: gratis