Auto’s, bomen en burgers

29 november 2023

activiteit: Auto’s, bomen en burgers

foto: Allard de Goeij
wethouder Ashley North (foto: Allard de Goeij)

De gemiddelde Nederlandse straat is nog altijd het domein van de auto. In Dordrecht is dat niet anders. Dit kan en moet beter, mooier en groener. Voor onze gezondheid. Om hittestress te voorkomen. De auto terugdringen en de straten meer vergroenen is een hele kluif. Draagvlak is daarbij cruciaal. Stichting De STAD wijdde de avond van 29 november 2023 aan deze opgave met sprekers en gesprek. De centrale vraag: hoe pakken we door? Gesprekleider Anneke van Veen ging in gesprek met de gasten en bezoekers van deze avond.

Te gast bij Brandstof in het Energiehuis was er allereerst een eerbetoon aan het onlangs overleden bestuurslid van De STAD, Frits Baarda. Voorzitter Hendrik Jan Groeneweg karakteriseerde hem daarbij onder andere als een inspirerende en tegendraadse taaltovenaar. Frits wordt door velen gemist maar vooral herinnerd als een bijzonder en warm iemand.

Wethouder Ashley North schetste de aanpak in Leiden. Als portefeuillehouder van zowel klimaat, mobiliteit als financiën (‘altijd handig’ volgens hemzelf) is zijn voornaamste perspectief om de stad klimaatbestendig en leefbaar(der) te hebben gemaakt in 2050. Het uitbreiden van het blauwgroene netwerk is daarbij een belangrijk onderdeel, dat zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan plekken met veel sociale woningbouw. Hierbij wil Leiden ook de verbindingen met de buitengebieden, het strand en de omringende gemeenten verbeteren. Er is een duidelijke focus op participatie, o.a. in de vorm De Groene Kansenkaart waarbij inwoners plekken voordragen die vergroend kunnen/moeten worden.

afbeelding: BoschSlabbers

Landschapsarchitect Wijnand Bouw van bureau BoschSlabbers laat zien dat er met ontwerpend onderzoek veel te winnen is. In hun StraaDkranten wordt verslag gedaan hoe de 34 aangesloten partners komen tot concrete voorstellen en inzichten om steden te verbeteren. Nummer 7 wordt binnenkort gepubliceerd en gaat over De Gezonde Stad. Kern van deze onderzoeken is om de verschillende schaalniveau’s met elkaar te verbinden en daarin te zoeken naar oplossingen.

stadsdichter Swendeline Ersilia (foto: Allard de Goeij)

Speciaal voor deze avond heeft stadsdichter Swendeline Ersilia een gedicht gemaakt; een mooi moment van reflectie.

Saskia Platenkamp (foto: Allard de Goeij)

Vele Dordtenaren hebben al kennis gemaakt met het project ‘Bewegende Bomen’. Projectleider namens de gemeente, Saskia Platenkamp vertelde over het ontstaan ervan dat onderdeel vormt van programma ‘Mobiliteit’. Het filmpje dat hiervan gemaakt is laat mooi zien welke locaties al bezocht zijn en welke nog op stapel staan. Een bewoner van de Bagijnhof kwam aan het woord over het verschil dat vergroening van de straat kan maken.

Veel dank aan Via Cultura die de livestream van deze avond mogelijk heeft gemaakt en die hier terug te zien is.

Zie hier foto’s van de avond: