StadsLAB 5: Bereikbaarheid – parkeren – openbare ruimte

Het StadsLAB over bereikbaarheid, parkeren & openbare ruimte vond plaats op 1 oktober 2019 onder de inspirerende leiding van Anneke van Veen. Stichting DE STAD organiseerde dit 5e LAB in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht, als vervolg op de vier eerdere sessies die vorig jaar werden gehouden. De gemeente heeft de contouren van het verkeersstructuurplan voor de Spuiboulevard e.o. gepresenteerd, waarna er aan vijf tafels inhoudelijk over is gediscussieerd. De resultaten van StadsLAB 5 zijn samengevat in een boekje (zie de download-link onderaan de pagina).

In de eerste vier StadsLABs werden samen met bewoners bouwstenen verzameld, die van belang zijn voor het omvormen van een kleurloos onaantrekkelijk gebied tussen het Spui en de Singel, tot een aantrekkelijke woonomgeving. In de zomer van 2018 is dit bij zondere participatieproject afgerond met de aanbieding van een boekje aan de wethouders Sleeking en Burggraaf. De erin opgenomen bouwstenen zijn grotendeels door de gemeente overgenomen in de Gebiedsvisie.

De gemeente Dordrecht heeft Stichting DE STAD ditmaal gevraagd om een StadsLAB te organiseren over het concept verkeersstructuurplan. Voordat dit plan verder uitgewerkt kan worden, moeten er op verschillende schaalniveau’s keuzes worden gemaakt. Gevraagd werd om reacties op de hoofdlijnen van het plan en het benoemen van aandachtspunten en risico’s. Natuurlijk werd daarbij de kwaliteit van de openbare ruimte geagendeerd. Het programma van de avond werd samen met de gemeente vormgegeven.

Jelger de Haas, de verkeerskundige van de gemeente, heeft de contouren van het verkeersstructuurplan voor de Spuiboulevard e.o. gepresenteerd. De belangrijkste punten zijn:
– Het maken van een ‘knip’ in de Spuiboulevard, met uitzondering van bus- en calamiteitenverkeer
– Het verbeteren van de verkeersafwikkeling vanaf de A16 door de aanpak van het kruispunt bij de Dokweg
– Verbetering verkeersafwikkeling Stationsplein/Singel
– De bouw van een Transferium op de Weeskinderendijk
– Het omleggen van de busroutes
– Het verbeteren van de langzaamverkeersroutes
– Keuze voor een model waarbij sluipverkeer van de N3/A16 wordt voorkomen

Bijzonder is dat één van de bouwstenen uit het Stadslab Spuikwartier (2018) de optie van een knip in de Spuiboulevard betreft. Hiermee kan gewenste kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd. Verkeerstechnisch gezien blijkt de knip eveneens gewenst. De twee doelstellingen vallen op elkaar. Het boekje toont de resultaten van de werksessies. Ter illustratie zijn ook een aantal afbeeldingen overgenomen uit het gepresenteerde plan. De deelnemers waren over de hoofdlijnen erg positief. Er zijn verschillende suggesties en adviezen meegegeven aan de gemeente en er werd zelfs een pluim uitgereikt! Aan het StadsLAB hebben 35 personen deelgenomen.

Download hier het gehele verslag van StadsLAB 5.