Dichtbij de nieuwe Biesbosch

30 augustus 2017

Inloop: 19:30

Aanvang: 20:00

Locatie: DordtYart, Maasstraat 11, Dordrecht

Entree: gratis, vooraf aanmelden

Terugblik: Dichtbij de Nieuwe Biesbosch

De stad krijgt een grote achtertuin. In hoog tempo wordt de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd. Agrarisch land langs het Noorderdiep verandert in een gebied voor natuur, waterberging en recreatie. Zo ontstaat een verbinding tussen de bestaande Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch.

Ruim twintig jaar heeft het geduurd voordat de plannen ten uitvoer werden gebracht. Nu is het zover. Tijd om er bij stil te staan, vindt Stichting DE STAD. Dat zal gebeuren bij twee gelegenheden. Op woensdag 30 augustus wordt ’s avonds in DordtYart een bijeenkomst met sprekers belegd. Aan bod komen het plan zelf, de (cartografische) geschiedenis en huidige verandering van het gebied, het landschappelijk ontwerp, waterbeheer, de natuurlijke ontwikkeling en het gebruik. Dordtenaren krijgen de beschikking over een netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden en uitzichtplekken. Ook voor bepaalde dieren zal het gebied aantrekkingskracht uitoefenen. Vogels als de roerdomp en blauwborst en zoogdieren als de bever en mogelijk de otter zullen snel van het ontstane rietmoeras bezit nemen.

Ter introductie zal de korte film van Evelyn Jansen over dit gebied worden vertoond. De sprekers op deze avond zijn:
– Wim van Wijk (journalist en bewoner Biesbosch) zet de ontwikkelingen op het Eiland van Dordrecht in historisch perspectief.
– Gerda van Oost (projectleider gemeente Dordrecht) geeft algemene informatie over het plan, water en de bereikbaarheid vanuit de stad.
– Harm Veenenbos (landschapsarchitect bureau Veenenbos en Bosch) licht het ontwerp van de Noorderdiepzone toe.
– Jacques van der Neut (boswachter Staatsbosbeheer) biedt een sfeerimpressie. Hoe gaat het gebied er uitzien?
Gespreksleider is Anneke van Veen.

Nieuwsgierigen kunnen een paar dagen na deze avondbijeenkomst zelf een kijkje nemen tijdens de fietsexcursie op zaterdag 2 september. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden. Dat kan na afloop van de bijeenkomst in DordtYart of door zich hier op te geven.  Aanmelden is mogelijk tot donderdag 31 augustus, 18.00 uur.

> locatie: DordtYart, Maasstraat 11, Dordrecht
> aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
> entree: gratis

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

affiche: Marleen Oud