TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE SPUIBOULEVARD KRIJGEN VORM. PRAAT U MEE?

Samen met de gemeente Dordrecht organiseren wij opnieuw een Stadslab. Dit keer betreft het stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteisplan voor het gebied bestaande uit het huidige Stadskantoor, het gebouw van de sociale dienst, de Spuihavengarage en Crownpoint aan de Spuiboulevard. Het Stadslab vindt digitaal plaats op woensdag 4 november 2020, aanvang 19.45 uur.

Helaas kunnen we door de corona maatregelen geen bijeenkomst in het Spuilab laten plaatsvinden. In plaats daarvan willen we een videoconferentie via Teams organiseren. Dat doen we in groepjes van 6 mensen die zich met elkaar digitaal verbinden. De groepjes worden geleid door leden van Stichting DE STAD. Zo kunnen ca. 40 mensen aan het stadslab meedoen. Anneke Van Veen is de moderator van de avond. Wij nodigen jullie mede namens de gemeente Dordrecht van harte uit deel te nemen aan het Stadslab.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 Digitaal inlopen (log op tijd in, want dan is er wat ruimte als het niet in 1 x goed gaat)
20.00 Start gezamenlijke  Teamsmeeting welkomstwoord Hendrik Jan Groeneweg en Anneke van Veen
20.10 Toelichting projectleider gemeente Dordrecht Willem Zwama over de inspraakprocedure
20.15 Presentatie ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw de Zwarte Hond
20.40 Start Teamsoverleg van de werkgroepen
21.30 Herstart gezamenlijke Teamssessie: terugkoppeling van de groepen (telkens 5 minuten)
22.10 Slotwoord projectleider gemeente en het ontwerpbureau
22.15 Einde

Graag opgeven voor 25 oktober op e-mail adres stadslab@groenewegvdmeijden.nl  Wij versturen dan de link en instructies voor de Teamsmeeting. Voor degenen die dit niet eerder hebben gedaan: laat je niet afschrikken, het werkt heel eenvoudig.