Dichtbij de Nieuwe Biesbosch

30
aug
2017

foto: Allard de Goeij

De stad krijgt een grote achtertuin. In hoog tempo wordt de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd. Agrarisch land langs het Noorderdiep verandert in een gebied voor natuur, waterberging en recreatie. Zo ontstaat een verbinding tussen de bestaande Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch.

Ruim twintig jaar heeft het geduurd voordat de plannen ten uitvoer werden gebracht. Nu is het zover. Tijd om er bij stil te staan, vond Stichting DE STAD.  Twee gelegenheden zijn georganiseerd om zowel theorie als praktijk te laten zien. Op woensdag 30 augustus vormde DordtYart het toneel voor vier sprekers die elk een ander aspect van de Nieuwe Dordtse Biesbosch belichtten. Aan bod kwamen het plan zelf, de (cartografische) geschiedenis en huidige verandering van het gebied, het landschappelijk ontwerp, waterbeheer, de natuurlijke ontwikkeling en het gebruik. Wanneer alles opgeleverd is krijgen Dordtenaren de beschikking over een netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden en uitzichtplekken. Ook voor waterminnende dieren zal het gebied aantrekkingskracht uitoefenen. Als alles uitpakt zoals gepland zullen vogels als de roerdomp en blauwborst en zoogdieren als de bever en mogelijk de otter snel van het ontstane rietmoeras bezit nemen.

Een korte film van Evelyn Jansen over dit gebied vormde een mooie introductie van de avond. Anneke van Veen loodste de vele bezoekers langs alle aspecten, samen met:
– Wim van Wijk (journalist en bewoner Biesbosch), die de ontwikkelingen op het Eiland van Dordrecht in historisch perspectief zette.
– Gerda van Oost als projectleider namens de gemeente Dordrecht schetste het overall beeld van het plan, water en de bereikbaarheid vanuit de stad.
– Vervolgens lichtte Harm Veenenbos (landschapsarchitect bureau Veenenbos en Bosch) het ontwerp van de Noorderdiepzone toe.
– Jacques van der Neut (boswachter Staatsbosbeheer) bood een sfeerimpressie en maakte iedereen enthousiast over dit nieuwe gebied.

Beelden van deze avond zijn hier te bekijken.

Na deze avondbijeenkomst was er op de zaterdag erna de mogelijkheid om tijdens de fietsexcursie zelf te zien wat de stand van de uitvoering is. Op belangrijke plekken waren experts aanwezig om uitleg te geven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren