Schetsen voor Huis van de stad

17
jan
2019

foto: Allard de Goeij

Dordrecht krijgt een Huis van Stad en Regio. Jonge, talentvolle master-studenten van de TU Eindhoven onderzochten de locatie aan de Spuiboulevard en maakten ontwerpen voor dit nieuwe Huis. Op 17 januari 2019 waren hun inspirerende ideeën te zien in DOOR, de creatieve broedplaats van Dordrecht. Uit deze ideeën selecteerde Stichting DE STAD er vijf, die door de ontwerpers in een korte presentatie werden toegelicht.

foto: Allard de Goeij

Zeer verschillende invalshoeken en keuzes leidden tot een scala aan oplossingen, die potenties en risico’s van locatie en programma laten zien. Rooilijnen worden ter discussie gesteld en autoverkeer omgeleid om ruimte te scheppen voor langzaam verkeer. Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van een ruim entreegebied en hoe wordt het Huis ingebed in het bestaande stedelijk weefsel? Op dergelijke vragen blijken heel verschillende antwoorden mogelijk.

foto: Allard de Goeij

Rinald van der Wal leidde na de pauze het debat en bevroeg het panel van deskundigen. Onder andere Barbara Kuit en Tom Veeger, docenten aan de TU Eindhoven, Frank Sieuwerts, projectdirecteur Huis van Stad en Regio, journalist Frits Baarda en architecten Chico Leufkens en Franca Houg gingen het debat aan met de ontwerpers en het aanwezige publiek. De vele vragen laten zien dat het onderwerp leeft en men begaan is met toekomstige ontwikkelingen. Dergelijke bijeenkomsten bieden in ieder geval inspiratie en hopelijk zinvolle input voor de ontwikkeling van de Spoorzone en het nieuwe Huis van Stad en Regio.

Meer foto’s van het debat en de tentoonstelling zijn hier te bekijken.