affiche: Marleen Oud

Hoe maken we het stadsdeel tussen Singel en Spuiboulevard aantrekkelijk? Drie keer wisselden deskundigen en betrokken bewoners hun ideeën in een Stadslab. Op 30 mei worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd. De suggesties richten zich op deelonderwerpen, zoals verkeer en parkeren, maar ook op het stedelijk weefsel (straten, woningdichtheid, hoogbouw/laagbouw). Er is gekeken naar verbetering van de openbare ruimte, gekoppeld aan klimaateisen en levendigheid. Andere stadsbewoners mogen in het Onderwijsmuseum eveneens op de uitkomsten reageren, graag zelfs! Met de uitgewerkte ideeën kan de gemeente straks in het Spuikwartier aan de slag.

> locatie: Nationaal Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht
> inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur
> entree: gratis (maar een vrijwillige bijdrage is welkom)