Bouwen met groen

foto: Allard de Goeij

Op het terrein van woningbouw en stadsontwikkeling staat in Dordrecht veel te gebeuren. Een nieuw Huis voor Stad en Regio is in voorbereiding, maar ook Spuikwartier, Stationsgebied en Maasterras zullen flink worden aangepakt. Deze stedelijke gebieden gaanplek bieden aan wonen, werken en verblijven. Tot voor kort betekende ‘stedelijk’ vooral ‘steenachtig’. Maar dat gaat veranderen. Natuur dient in het denken nu voorop te staan, het onvermijdelijke gevolg van de klimaatverandering. Volgens Stichting DE STAD dit ‘natuurinclusief bouwen’ wel wat extra promotie kan gebruiken. Op woensdag 14 april vond de online inspiratie-avond plaats die werd geleid door moderator Anneke van Veen.

Maike van Stiphout is landschapsarchitect en directeur van DS Landschapsarchitecten en tevens eerste spreker van de avond. Als auteur van de ‘Eerste gids voor natuurinclusief ontwerpen’ hoopt ze dat dit thema veel bredere aandacht gaat krijgen en dat anderen spoedig aan ‘de tweede gids’ beginnen. Het draait om een verandering van perspectief waarbij de stedelijke omgeving als berglandschap wordt bekeken met mens en dier als bewoners. De ontwerptools die daarbij horen zijn samen te vatten als variatie in schaal, porositeit en vergoten van diversiteit. Edwin van Son, stedenbouwkundige van de gemeente Dordrecht, ging in gesprek over hoe dit geborgd kan worden in de gemeentelijke initiatieven.

Jos Goijaerts is directeur projecten van de Eindhovense woningcorporatie Sint Trudo. Hij beschouwt het als hun maatschappelijke plicht om een betere leefomgeving te creëren en groen speelt daarin een hoofdrol. Projecten starten bij voorkeur met een landschapsarchitect om de juiste voorwaarden te scheppen en af te stemmen op de gekozen doelgroep. Community building is een beproefde manier om een prettige, hechte buurt te maken. De bijna opgeleverde Trudo Toren op Strijp-S weerspiegelt deze groene ambitie en kan voor Dordrecht een inspiratiebron zijn. Jos kreeg complimenten van architecte Mira Gajić van Explore Studio die nieuwsgierig was naar het realiseren van een dergelijke ambitie.

foto: Allard de Goeij

Danny Esselman is architect-partner bij architectenbureau VenhoevenCS. Sinds Sportplaza Mercator uit 2006 heeft het bureau al vele andere projecten ontworpen met natuurinclusiviteit als uitgangspunt. Een van de voorbeelden is De stad voor de toekomst 2050 waarin waterbeheer, vergroening en vergoten van de biodiversiteit een hoofdrol spelen. Door compact te bouwen blijft er meer ruimte voor natuur over. Die natuur is soms onzichtbaar, zoals bij de bouw van de fietsenstalling in het IJ bij station Amsterdam Centraal waar het onderwaterleven veel aandacht krijgt. Stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi-Van der Est herkent veel in deze aanpak en vertelt hoe hij dat aanwakkert binnen de gemeente Dordrecht.

De beelden uit de studio zijn hier te bekijken.

De gehele uitzending is hier terug te kijken: