StadsLAB 7: Omgeving Spuiboulevard

Samen met de gemeente Dordrecht organiseerde Stichting DE STAD opnieuw een Stadslab. Onderwerp was deze keer het stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor het gebied bestaande uit het huidige Stadskantoor, het gebouw van de Sociale Dienst, de Spuihavengarage en Crownpoint aan de Spuiboulevard. Het Stadslab vond digitaal plaats op woensdag 4 november 2020. Vanwege de beperkende COVID-19 maatregelen is er een videoconferentie via Teams georganiseerd. Belangstellenden konden zich vooraf opgeven voor dit StadsLAB en vormden een brede vertegenwoordiging van de inwoners van Dordrecht.

Tijdens de gezamenlijke start hield STAD-voorzitter Hendrik Jan Groeneweg een introductie en Anneke van Veen lichtte als de moderator van de avond het inhoudelijke programma toe. Namens de gemeente Dordrecht gaf projectleider Willem Zwama een toelichting op de inspraakprocedure. Aansluitend kreeg Ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw De Zwarte Hond de gelegenheid om het stedenbouwkundig ontwerp te presenteren.

Na dit collectieve gedeelte werd het programma voortgezet in aparte Teams-meetings in groepjes van 6 mensen. Elk van de groepjes werd geleid door bestuursleden van Stichting DE STAD. Circa 40 mensen namen aan het StadsLAB deel. Tijdens de afrondende gezamenlijke sessie gaven de groepjes een korte terugkoppeling van hun bevindingen en conclusies. Willem Zwama en De Zwarte Hond sloten de avond af.

Een uitgebreid verslag van dit 7e StadsLAB vind je hier.