StadsLABs over De Dordtse Spoorzone – de resultaten

De vier StadsLABs over de Spoorzone

Afgelopen jaar heeft architectenbureau Mecanoo in opdracht van de gemeente Dordrecht een masterplan voor de Spoorzone ontwikkeld. Op woensdag 16 februari 2022 vond de afsluitende bijeenkomst plaats waar architect Armand Paardekooper Overman nog even kort samenvatte wat de vier StadsLABs hebben opgeleverd. De enorme Spoorzone moet in de toekomst een veelheid aan functies gaan vervullen: vooral wonen, werken, recreëren en verbinden zullen hier de ruimte krijgen. Om dit masterplan een stap verder te kunnen brengen is de inwoners van Dordrecht gevraagd om hun mening te geven en ideeën te ontwikkelen ter verbetering. Tijdens vier StadsLABs hebben bewoners, direct betrokkenen en professionals gebrainstormd en is veel informatie uitgewisseld en verzameld over de Dordtse Spoorzone.

Het verslag van deze avonden is een samenvatting van welke suggesties, ideeën en tips dit heeft opgeleverd. Het doel van het verslag is niet om volledig te willen zijn, maar vooral het inzichtelijk maken van de belangrijke thema’s. Via deze link is het verslag te downloaden:

RESULTATEN StadsLABs SPOORZONE

Architect Franz Ziegler van bureau Ziegler | Branderhorst was uitgenodigd om te reflecteren op het belang en de kwaliteiten van de Spoorzone. De grote ruimten, het vele groen en de intieme plekken aan het water zijn belangrijke bestaande kwaliteiten en het waard om te koesteren. Het meer ervaarbaar maken van de dijk(en) is een veelbelovende opgave die verder opgepakt zou moeten worden.
Ter voorbereiding van het vervolgtraject zou het volgens hem goed zijn om (bus)excursies te maken naar inspirerende voorbeelden. Nijmegen is ongeveer even groot en heeft vergelijkbare kwaliteiten als Dordrecht met haar ligging aan de rivier. Het centrum van Leidsche Rijn (Utrecht) laat zien hoe je een bruisend centrum creëert als je het gebied autovrij maakt en het parkeren ondergronds oplost. In het buitenland laat Zürich zien welke kansen de zogenaamde ‘Wohngenossenschaften’ bieden om de woonkwaliteit te verbeteren. Bewoners kopen hierbij een aandeel van het collectief en kunnen zo veel betaalbaarder wonen én invloed uitoefenen op hoe er gewoond wordt.

Wethouder Rik van der Linden (foto: Allard de Goeij)

Moderator Anneke van Veen vat de conclusies uit de StadsLABs nog even samen. Belangrijkste is dat de opgehaalde ambities voortkomen uit trots op de stad. Er liggen ook veel taken die een oplossing vragen, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en de wenselijke overkapping van de A16. Leefbaarheid moet prioriteit krijgen voor alle doelgroepen (en niet alleen de yuppen) met meer ruimte voor langzaam verkeer. Neem de geschiedenis als uitgangspunt en koester de pareltjes die er al zijn. De Zwijndrechtse brug als drager voor meer functies dan alleen maar verkeer (woningen, horeca, kunst, etc.). Stel de voetganger centraal en betrek de huidige bewoners bij de verdere ontwikkeling. Het stationsgebied als groene verbinding wordt zeer gewaardeerd!

Wethouder Rik van der Linden heeft het verslag van de StadsLABs in ontvangst genomen en prijst de voorbeeldige bewonersparticipatie. Nu is de gemeente aan zet om een zorgvuldig vervolg te geven aan de ontwikkeling van de Spoorzone. De stad en de STAD blijven dit nauwgezet volgen…

Meer beelden van de avond zijn hieronder te bekijken.