Dordts Woongenootschap van start

10 maart 2022

activiteit: Dordts Woongenootschap van start

Nicky van der Kooij (foto: Allard de Goeij)
foto: Allard de Goeij

Dordrecht maakt kennis met een nieuwe vorm van wonen. Een groep enthousiaste mensen zet zich in voor een Dordts Woongenootschap. Leden kunnen door inleg van eigen geld hun droom realiseren: een gemeenschappelijk wooncomplex tegen een redelijke huurprijs. Op 10 maart presenteerde leden van de initiatiefgroep hun plannen voor het woongenootschap. Zij hebben zich laten inspireren door geslaagde voorbeelden uit Duitsland en Zwitserland, waar zogenaamde Wohngenossenschaften voorzien in een grote behoefte. In Nederland is de tijd nu ook rijp. In de huursector bestaan immers slechts twee smaken, namelijk de sociale huurwoning of de commerciële huurwoning van beleggers. Zo zijn twee klassen ontstaan: goedkoop of duur.

Dordtenaren in de middenklasse dreigen tussen de wal en het schip te vallen. Een betaalbare huurwoning is voor hen vaak ver weg, zeker in deze tijd van exorbitante prijsstijgingen. En kopen is al helemaal onbereikbaar. In verschillende Nederlandse steden hebben bewoners al de hoofden bij elkaar gestoken en gezegd: we doen het zelf. Op veel plekken ontstaan woningcoöperaties, coöperatieve verenigingen van bewoners met eigen geld. Banken vullen het ontbrekende deel aan. In ruil voor hun inzet krijgen de leden woonrecht en zeggenschap over de architectuur, duurzaamheid en het gebruik van hun woongebouw.

foto: Allard de Goeij

Dat er iets moet gebeuren op de woningmarkt wordt door iedereen onderkent, maar het blijkt lastig om het probleem op te lossen. Met name de midden en lagere inkomens vallen nu tussen wal en schip. Peter Kuenzli, auteur van de publicatie ‘Operatie Wooncoöperatie’, ziet kansen om de schrijnende woningnood effectief aan te pakken. Kern van zijn betoog is dat de wooncoöperatie het gat kan vullen dat ontstaan is tussen de wooncorporaties (voor inkomens tot ca. € 40.000,-) en de vrije sector (vanaf  ca. € 80.000,-).
Nederland heeft geen traditie op dit vlak en dat maakt dat banken terughoudend zijn in het verstrekken van de benodigde financiering. Om die impasse te doorbreken is het noodzakelijk dat gemeentes helpen in de vorm van betaalbare grondkosten maar ook met overbruggingskredieten of alternatieve vormen van (met name financiële) ondersteuning.
De volgende spreker is Pieter Bekkers, voorzitter van het Dordtse Woongenootschap in oprichting. Hij geeft antwoord op wat een woongenootschap precies is en wat daar allemaal bij komt kijken. Voor wie is het bedoeld en wat wordt van (aspirant) leden verwacht. Een dergelijk genootschap of coöperatie heeft tot doel om betaalbaar te kunnen wonen waarbij de leden gezamenlijk bepalen hoe men dat doet en vormgeeft. Het vergt inzet en een lange adem maar levert uiteindelijk een samenlevingsvorm op die op termijn steeds meer mensen kan helpen. Het is immers niet gericht op waardevermeerdering en speculatie.

Nicky van der Kooij (foto: Allard de Goeij)

Nicky van der Kooij is architect en studeerde af op een wooncoöperatie. Hij was onderdeel van het ontwerpteam dat het studieplan aan de Vlijkade heeft gemaakt. Het laat zien hoe een dergelijk woongenootschap er uit zou kunnen zien op deze locatie. Dit ontwerp is ook gebruikt om de financiële kant door te rekenen en te onderbouwen.
Hendrik Jan Groeneweg interviewde Eric Amory, initiatiefnemer van de Amsterdamse wooncoöperatie Akropolis-IJburg. De woongenootschappen waaraan hij heeft deelgenomen leveren een schat aan informatie op over kansen en bedreigingen. Het delen van zijn ervaringen in o.a. Delft en Amsterdam geeft een goed inzicht in de processen die hierin een rol spelen en hoe de woongenootschappen een succes kunnen worden. Zo is Amsterdam zeer actief in het ondersteunen van dergelijk initiatieven en dat vergroot de kans van slagen enorm. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente Dordrecht! Dat er nog een lange weg te gaan blijkt wel uit de opgedane ervaringen en de reacties uit de zaal.

Het leverde een geanimeerd debat op met de bezoekers van de avond. De hele uitzending met het afrondende debat kan op YouTube terug worden gekeken:

Meer beelden van de avond zijn hieronder terug te vinden.