Terug naar de straat

15 december 2022

activiteit: Terug naar de straat

foto: Allard de Goeij
wethouder Philip Broeksma (Groningen), foto: Allard de Goeij

Roep een halt toe aan de auto, geef de straat terug aan de mens. Maak de omgeving groen en veilig. Dit was het kraakheldere antwoord van Groningers op de vraag van hun stadsbestuur: hoe ziet jouw straat er op z’n best uit? Stichting De STAD wilde weten hoe Dordtenaren erover denken. Samen met de gemeente Dordrecht was er daarom op donderdag 15 december een inspiratieavond.

Het Dordtse stadsbestuur heeft grote ambities. De verblijfskwaliteit van straten moet beter en voorbereid zijn op de onafwendbare verandering van het klimaat. Om de noodzaak hiervan nog eens te onderstrepen liet Evelyn Jansen (bestuurslid Stichting De STAD) een aantal voorbeelden uit Dordrecht zien. Daaruit blijkt dat er de afgelopen decennia al veel verbeterd is, maar ook dat de auto nog steeds maatgevend is bij de inrichting van de straat. Gebruik en beleving is nog onvoldoende afgestemd op de voetganger en fietser. De eerste conclusie is dan ook: er is teveel blik en steen en te weinig groen.

Om te zien hoe het ook kan was Philip Broeksma, de Groningse wethouder van verkeer en vervoer, uitgenodigd om zijn ervaringen en inzichten met Dordtenaren te delen. Zijn belangrijkste overtuiging is dat autogebruik in de binnenstad niet meer van deze tijd is en dat het onhoudbaar is om de auto nog als maatstaf te nemen bij de inrichting van de openbare ruimte. ‘Het kan niet meer, we willen het niet meer en het hoeft ook niet.’ Autogebruik in Groningen wordt ontmoedigd en alternatieve vervoersmiddelen die minder ruimte innemen worden juist gestimuleerd. Deze houding vormt de basis bij alle stedelijke ontwikkelingen in en rondom de stad en het verschil is inmiddels zeer overtuigend zichtbaar. Zijn boodschap aan het Dordtse stadsbestuur is dat de situatie in Dordrecht niet 1-op-1 vergelijkbaar is met die in Groningen (regiofunctie, studenten, etc.) maar de manier van denken kan zeker overeenkomstig zijn; het begint met de overtuiging dat het anders moet.

Gastheer en wethouder Rik van der Linden was vervolgens aan het woord en liet zien wat er in de afgelopen tijd in Dordrecht al bereikt is. De ambities voor de komende periode wijzen in dezelfde richting als de weg die Groningen is ingeslagen. In zijn verhaal is het toch vooral de mobiliteit die een hoofdrol speelt en de andere kwaliteiten die een straat heeft komen nog niet erg naar voren; leefbaarheid, verblijfskwaliteit en vergroening blijven vooralsnog onderbelicht. De ambitie wordt ronkend verkondigd maar steekt schril af bij het verhaal van Philip Broeksma. De plannen zijn niet erg vergaand en missen urgentie; de auto in de binnenstad wordt nog steeds gezien als iets dat gefaciliteerd moet worden en er wordt onvoldoende vanuit de ruimtelijke kwaliteit en de binnenstadgebruiker geredeneerd. Dordrecht heeft nog een flinke inhaalslag te gaan waarbij het wel wat minder braaf mag…

De bijeenkomst is in zijn geheel terug te kijken via de livestream van ViaCultura:

Beelden van de avond zijn hieronder te zien.