All posts in september 2014

Water tekent de stad

beeld: Evelyn Jansen

beeld: Evelyn Jansen

Stichting DE STAD Dordrecht wil in 2015 het thema WATER onder de aandacht brengen van iedereen die iets met water heeft. Alle aspecten van Dordrecht als WATERSTAD komen daarbij aan de orde vanuit het besef dat met water veel meer gedaan kan worden dan nu het geval is. De film ‘WATER tekent de stad’ maakt een onderdeel uit van dit speciaal samengesteld jaarprogramma. Deze documentaire van Read more