AGENDA

 • Nooit Terug Festival 2021

  19
  Jun 2021
  Saturday

  ontwerp: Marleen Oud

  Na een zeer succesvolle eerste editie van het Nooit Terug Festival in 2019 is er dit jaar een vervolg te zien en wel op zaterdag 19 juni 2021!

  De voorbereidingen van het programma zijn volop gaande en inmiddels is bekend wie view details

 • Bezielde bomen

  26
  May 2021
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  foto: Allard de Goeij

  Bomen zijn overal, in bossen, langs lanen en ook in de stad. Maar wat betekenen bomen eigenlijk, wat doen ze met ons? En hoe is onze omgang met bomen? Hebben ze een ziel, kunnen ze ons bezielen?

  Op uitnodiging van Stichting DE STAD en het Dordrechts Museum gaat een aantal view details

 • Bouwen met groen

  14
  Apr 2021
  Wednesday
  - 20.30 uur -

  beeld: Bloomimages

  Op het terrein van woningbouw en stadsontwikkeling staat in Dordrecht veel te gebeuren. Er komt een nieuw Huis voor Stad en Regio, maar ook Spuikwartier, Stationsgebied en Maasterras worden flink aangepakt. Deze stedelijke gebieden zullen view details

 • Stadslab: Omgeving Stadskantoor

  04
  Nov 2020
  Wednesday
  - 19.45 uur -

  TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE SPUIBOULEVARD KRIJGEN VORM. PRAAT U MEE?

  Samen met de gemeente Dordrecht organiseren wij opnieuw een Stadslab. Dit keer betreft het stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteisplan voor het gebied bestaande uit het huidige Stadskantoor, het gebouw van de sociale dienst, de Spuihavengarage en Crownpoint aan de Spuiboulevard. Het Stadslab vindt view details

 • Hout is hot!

  11
  Mar 2020
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud / foto: Marcel van der Burg

  Het roer moet om! Beton en staal moeten in de bouw, als het kan, plaatsmaken voor hout. Alleen zo kunnen we de uitstoot van CO2 terugdringen. Hoe pakken we dat aan? Over die opgave organiseert stichting DE STAD op woensdag 11 maart een inspirerende bijeenkomst. Deskundige sprekers zullen view details

 • Park in Zicht

  12
  Feb 2020
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Dordrecht telt bijna twintig landgoederen en parken, klein en groot. Het Wantijpark, Park Merwestein en Weizigtpark zijn de bekendste. Ze werden diep in de vorige eeuw aangelegd. Het schitterende landgoed Dordwijk is van nog veel langer geleden. Stichting DE STAD werpt een prikkelende vraag op: view details

 • StadsLAB: Huis van stad en regio

  04
  Feb 2020
  Tuesday
  - 18.00 uur -
  Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan het 6e StadsLAB. Dit keer worden de resultaten van de tweede ronde van de prijsvraag voor het Huis van Stad en Regio besproken. De tijdens de eerste ronde van de prijsvraag geselecteerde bureaus tonen hun uitgewerkte visies vanaf eind januari in het SpuiLAB aan de Spuiboulevard met tekeningen, maquettes en film.
  De vier architectenbureaus zijn:

  view details

 • Projectbezoek: Schaerweide

  12
  Oct 2019
  Saturday
  - 13.00 / 14.00 / 15.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Deze zomer werd het project Schaerweide op het voormalige watertorenterrein naast Villa Augustus opgeleverd. Stichting DE STAD heeft een aantal bewoners bereid gevonden hun deuren te openen en organiseert rondleidingen in samenwerking met view details

 • StadsLAB: visie op verkeer

  01
  Oct 2019
  Tuesday
  - 18.00 uur -

  foto: Bertus de Kock

  In het voorjaar van 2018 is StadsLAB Spuikwartier I afgerond met de aanbieding van het eindrapport aan de wethouders Sleeking en Burggraaf.

  De gemeente heeft in januari van 2019 een Gebiedsvisie vastgesteld. Veel van de in het eindrapport van het StadsLAB genoemde bouwstenen zijn overgenomen. Voordat volgende stappen genomen kunnen worden is een nieuwe verkeers- en parkeervisie nodig. 

  view details

 • Dag van de Architectuur

  06
  Jul 2019
  Saturday
  - 08.30 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Dordrecht heeft behoefte aan veel nieuwe woningen, de stad wacht dus een grote bouwopgave. Bovendien zijn de voorbereidingen voor het Spuikwartier in volle gang. Zijn er elders misschien al goede voorbeelden te vinden? Stichting de stad wil graag inspiratie bieden. We gaan daarom ‘gluren bij de buren’. Op zaterdag 6 juli nemen we een kijkje in de view details

 • Film: De nieuwe Dordtse Biesbosch

  27
  Jun 2019
  Thursday
  - 20.15 uur -

  affiche Marleen Oud

  De stad heeft een nieuwe achtertuin. Landbouwgrond maakte plaats voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Natuur, waterbergingen en recreatie kregen alle ruimte. Zo ontstond een natuurlijke verbindingszone. Het project was een megaklus. De Dordtse cineaste Evelyn Jansen trok twee jaar lang door view details

 • nooit terug

  22
  Jun 2019
  Saturday
  - 15.00 uur -

  Nooit Terug is een nieuw kleinschalig festival met een bijzonder verhaal. Op 27 februari 2018 was het 10 jaar geleden dat Jan Eijkelboom op 82-jarige leeftijd overleed. De poëzie van Jan en de stad Dordrecht zijn één. In vele gedichten beschrijft hij plekken en gebeurtenissen in de stad. Hij was als bestuurslid van Stichting DE STAD ook zeer betrokken bij view details

 • over bomen

  08
  May 2019
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Bomen staan er niet voor niets. Ze brengen geluk, een gevoel van welbehagen, zo wijzen onderzoeken uit. Volgens sommigen staan ze juist in de weg of nemen te veel ruimte in. Ze worden ziek of gaan dood. Dan moeten ze weg. Maar wie bepaalt dat?

  Bomen zijn zwijgzaam. En toch maken ze veel view details

 • De STAD op Reis: USA en Vlaanderen

  04
  Feb 2019
  Monday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  DE STAD gaat weer eens op reis, een avond lang. Twee bestemmingen zijn uitgekozen, ver weg en dichterbij. Aan de Amerikaanse Westkust maken we hernieuwd kennis met Frank Lloyd Wright, na honderd jaar voor velen nog steeds een inspiratiebron. De jonge architecten view details

 • Schetsen voor Huis van de stad

  17
  Jan 2019
  Thursday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Dordrecht krijgt een Huis van Stad en Regio. Jonge, talentvolle studenten maakten eerste ontwerpen. Die inspirerende ideeën zijn op view details

 • Dag van de Architectuur: naar een nieuw stadskantoor

  01
  Jun 2018
  Friday
  - 08.30 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Dordrecht krijgt een nieuw Stadskantoor, een nieuw Huis van de stad. Maar wat is de beste plek, waaraan moet het voldoen en hoe komt het eruit te zien? Stichting de stad wil ideeën opdoen en organiseert op 1 juni een excursie. Belangstellenden worden op deze Dag van de Architectuur uitgenodigd om per bus af te reizen naar zes inspirerende stadskantoren. De verkenningstrip komt voort uit view details

 • StadsLAB Spuikwartier – Het woord is aan jou

  30
  May 2018
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Hoe maken we het stadsdeel tussen Singel en Spuiboulevard aantrekkelijk? Drie keer wisselden deskundigen en betrokken bewoners hun ideeën in een Stadslab. Op 30 mei worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd. De suggesties richten zich op deelonderwerpen, zoals verkeer en parkeren, maar ook op het stedelijk weefsel (straten, woningdichtheid, hoogbouw/laagbouw). Er is gekeken naar view details

 • Architectuur op reis: Zwitserland

  22
  Nov 2017
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Zwitserland behoudend? Niet als het gaat om architectuur, volkshuisvesting en gebiedsveranderingen. Het land is in Europa een voorloper geworden. Stichting DE STAD wijdt er woensdag 22 november een hele avond aan. Inleider is Peter Kuenzli, zoon van view details

 • Meesterlijk Metselwerk

  28
  Oct 2017
  Saturday
  - 13.00 en 15.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  In de oude binnenstad van Dordrecht kun je ze nog tegenkomen: die typische geveltjes met het klaverbladmotief. De Dordtse gevels zijn meesterproeven van het metselaarsgilde. Vanaf 1584 legden leerlingen ruim twee eeuwen lang zo hun examen af. Van de circa honderdvijftig Dordtse gevels zijn er view details

 • Fietsexcursie Nieuwe Dordtse Biesbosch

  02
  Sep 2017
  Saturday
  - 10.00 uur -

  foto: Frits Baarda

  In hoog tempo wordt de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd. Agrarisch land langs het Noorderdiep verandert in een gebied voor natuur, waterberging en recreatie. Ruim twintig jaar heeft het geduurd voordat de plannen ten uitvoer werden gebracht. Nu is het zover en de hoogste tijd om zelf een kijkje view details

 • Dichtbij de nieuwe Biesbosch

  30
  Aug 2017
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  De stad krijgt een grote achtertuin. In hoog tempo wordt de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd. Agrarisch land langs het Noorderdiep verandert in een gebied voor natuur, waterberging en recreatie. Zo ontstaat een verbinding tussen de bestaande Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch.

  Ruim twintig jaar heeft het geduurd voordat view details

 • Dag van de Architectuur 2017

  17
  Jun 2017
  Saturday
  - 13.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Stadswerven krijgt eindelijk een gezicht. De ene na de andere woning wordt opgeleverd. Het gaat niet alleen om view details

 • De stad viert feest

  12
  May 2017
  Friday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  DE STAD viert feest! En daar is alle reden toe. De stichting is 25 jaar jong en springlevend invloedrijk. Dordrecht ligt er view details

 • Achter de horizon

  19
  Apr 2017
  Wednesday
  - 20.00 uur -

  affiche: Marleen Oud

  Waarheen met Dordrecht? Een inspiratieavond.

  Dordrecht heeft een lang verleden, maar ook een verre toekomst. Wat is de visie op de ontwikkeling van view details

 • De Stad op reis: Lyon

  18
  Jan 2017
  Wednesday
  - 20.00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Lyon? Een obstakel op weg naar het azuur. Daar moet DE STAD om lachen. Frankrijks tweede stad heeft view details

 • Van Spui tot spoor

  24
  Nov 2016
  Thursday
  - 20.00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  De Spuiboulevard vraagt om nieuw leven. En het gebied rond het NS-station kan beter benut. De gemeente koopt panden op, voor misschien een nieuw stadskantoor. Ze laat verkennende studies uitvoeren. Hoe kan de hele zone tussen view details

 • Dag van de Architectuur 2016

  18
  Jun 2016
  Saturday
  - 13:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Op zaterdagmiddag 18 juni worden vier bijzondere gebouwen opengesteld voor belangstellenden in architectuur. Het programma is opgedeeld in twee delen:

  Van 13 tot 15 uur worden in de Brandweerkazerne in het Leerpark en het Montessori Kindcentrum Mozaïek in Nieuw Krispijn rondleidingen verzorgd. Er rijdt speciaal voor de gelegenheid view details

 • Dordrecht – Venetië

  01
  Jun 2016
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Deze zomer is Venetië te gast in Dordrecht. De stad toont haar glaskunst, onder meer in DordtYart. Het centrum voor hedendaagse kunst is op 1 juni ook de plek voor een Dordts-Italiaanse avond, wanneer eten, drinken en het gesproken woord worden opgediend. Sprekers delen hun kijk op de overeenkomsten tussen beide steden: de directe view details

 • Wegens succes verlengd: ‘Water tekent de stad’ (2)

  06
  May 2016
  Friday
  - 21.30 -
  beeld: Evelyn Jansen

  beeld: Evelyn Jansen

  De documentaire ‘WATER tekent de stad’ (60 min) van Evelyn Jansen, gemaakt in opdracht van stichting DE STAD, is wegens succes verlengd. De laatste datum is gepland op vrijdag 19.30 uur in Cinema The Movies.

  ‘WATER tekent de stad’ gaat over de grote betekenis van water voor Dordrecht, stad gelegen in de Hollandse delta. Interviews en sfeerbeelden view details

 • Wegens succes verlengd: ‘Water tekent de stad’ (1)

  30
  Apr 2016
  Saturday
  - 16:00 -
  beeld: Evelyn Jansen

  beeld: Evelyn Jansen

  De documentaire ‘WATER tekent de stad’ (60 min) van Evelyn Jansen, gemaakt in opdracht van stichting DE STAD, is wegens succes verlengd. Twee laatste data zijn gepland op zaterdag 30 april om 16.00 uur en vrijdag 19.30 uur in Cinema The Movies.

  ‘WATER tekent de stad’ gaat over de grote betekenis van water voor Dordrecht, stad gelegen in de Hollandse delta. Interviews en sfeerbeelden view details

 • Première ‘Water tekent de Stad’

  17
  Mar 2016
  Thursday
  - 20:30 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Het is zover: de publiekspremière van de documentaire ‘WATER tekent de Stad’ van Evelyn Jansen! Deze bijzondere film is gemaakt in opdracht van stichting DE STAD en het resultaat is zeer de moeite waard.

  De documentaire ‘WATER tekent de stad’ (60 min) van Evelyn Jansen is vanaf 17 maart 2016 te zien in Cinema The Movies. ‘WATER tekent de stad’ gaat over view details

 • Kansen voor de kade

  09
  Mar 2016
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Het weidse waterfront van Dordrecht is prachtig. Maar de beleving vanaf de kades is beperkt. Geparkeerde auto’s en andere obstakels belemmeren het uitzicht en er is weinig te doen. Er komen kansen voor verbetering. Verschillende kades zijn toe aan groot onderhoud. En de waterveiligheid moet vergroot. Zijn slimme combinaties denkbaar: kunnen we view details

 • Het klimaat op straat

  11
  Nov 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiache: Marleen Oud

  affiache: Marleen Oud

  Het klimaat verandert. Dat is ook merkbaar in onze stad. Zware buien zoals in augustus zullen nog heviger worden. De financiële schade is al groot en kan verder oplopen. Langdurige droogte en hitte zullen regenbuien afwisselen. Wat staat ons te doen? De Dordtse stichting DE STAD belegt op woensdag 11 november in Galerie De Compagnie een avond over dit belangrijke thema. view details

 • Otto Dickeplein – Van windgat naar waardige entree

  23
  Sep 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  De stad ligt er mooi bij, maar er zijn plekken waar echt iets moet gebeuren. Na de Grote Markt en Visbrug wordt nu het Otto Dickeplein bezocht. Hoe kan een sfeerloze, winderige vlakte veranderen in een gastvrije en waardige entree van de stad?

  De volgende sprekers zijn uitgenodigd: view details

 • STADlezing Marcel Möring

  18
  Sep 2015
  Friday
  - 20:00 -
  foto: Keke Keukelaer

  foto: Keke Keukelaar

  Schrijver Marcel Möring spreekt de elfde Stadlezing uit. Onder de titel ‘De gemaakte wereld’ onderzoekt hij de maakbaarheid van en controle over onze fysieke omgeving. Die drang naar volledige view details

 • Prijsvraag Prins Clausbrug: bekendmaking winnaar!

  02
  Jul 2015
  Thursday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  De wijk Stadswerven krijgt een brug. Een icoon over het Wantij. Vijf genomineerde ontwerpteams strijden in de finale. Wie wint de prijsvraag en bepaalt hoe de Prins Clausbrug er uitgaat zien? De onthulling view details

 • Dag van de Architectuur 2015

  20
  Jun 2015
  Saturday
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Stadswerven komt eindelijk tot leven. De eerste woningen zijn bijna opgeleverd. Ontwerpen voor vrijekavelwoningen, waterwoningen en appartementengebouwen zijn gemaakt. Het beeld van een gevarieerde kadebebouwing tekent zich af. Het project Leefwerf de Biesbosch staat nog view details

 • Das Wesen des Wassers

  16
  Jun 2015
  Tuesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  De Oostenrijkse natuuronderzoeker Viktor Schauberger (1885-1958) inspireerde velen met zijn uit water voortvloeiende ideeën. Twee inleiders nemen een diepe duik in zijn werk en brengen hem weer tot leven. De lezingen sluiten aan bij het themajaar ‘Water tekent de stad’.
  Schauberger begon als view details

 • Droomhuis Drie!

  08
  Jun 2015
  Monday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Vrije (water)kavels zijn in trek bij particulieren en (Dordtse) archi-tecten. Ze zijn uitgegeven aan de Vest, in Stadspolders en op Stadswerven. Een nieuwe reeks kavels op Stadswerven komt op 6 juni in de verkoop. Een mooie aanleiding voor een bijeenkomst, alweer de derde over zelfbouw door Stichting DE STAD. view details

 • Waterkastelen

  15
  Apr 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Uit de inzendingen voor de ideëen-prijsvraag ‘Waterpitch’ zijn 16 juni 2014 drie winnaars naar voren gekomen die allemaal laten zien welke mogelijkheden het water biedt om Dordrecht nog aantrekkelijker te maken. De belofte om view details

 • Vergezichten op de Visbrug

  25
  Mar 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Op de Visbrug komen wegen samen. Trefpunt van Dordtenaren, al honderden jaren achtereen. Maar is het ook fijn om er te zijn? Zeker niet, vinden velen. Hoe kan het beter? Nieuwe of verbeterde functies kunnen het verblijf veraangenamen. In korte pitches worden voorzetten gedaan. Een avond vol vergezichten op de Visbrug.

  De pitchers van deze avond zijn: view details

 • Water is de stad

  11
  Feb 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  uitnodiging-Water-is-de-stad

  affiche: Marleen Oud

  Onder het motto ‘Water tekent de stad’ organiseert Stichting DE STAD in 2015 een reeks van interessante activiteiten. Hoe kan Dordrecht nog meer profiteren van het omringende water, het DNA van de stad? Op woensdag 11 februari is er in Galerie De Compagnie een debat onder de noemer: ‘Water is de stad’.
  Het stedenbouwkundig patroon van de stad Dordrecht is in hoge mate bepaald door view details

 • Sneak Preview De Holland

  31
  Jan 2015
  Saturday
  - 14:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Gebouw De Holland werd in 1939 ontworpen door Sybold van Ravesteyn in opdracht van ‘Brandverzekeringsmaatschappij Holland van 1859’. Al bij oplevering was het gebouw view details

 • Kopenhagen Waterstad

  14
  Jan 2015
  Wednesday
  - 20:00 -
  affiche: Marleen Oud

  affiche: Marleen Oud

  Kopenhagen inspireert als waterstad. Stichting DE STAD vindt het de hoogste tijd om aandacht te schenken aan de dynamiek in de Deense hoofdstad. Onder de titel Kopenhagen Waterstad wordt op 14 januari in Pictura een presentatie gegeven.

  De bijeenkomst vormt het startschot voor het view details

 • Jaarthema: Water tekent de stad

  01
  Jan 2015
  Thursday
  Jaarthema 2015: water

  foto: Allard de Goeij

  Alle activiteiten die in 2015 worden georganiseerd zullen in het teken van staan van het thema ‘Water tekent de stad’. Avonden staan gepland met o.a. als onderwerpen ‘Water als DNA van Dordrecht’, ‘Reparaties aan de binnenstad – Visbrug’ en ‘Klimaatbestendigheid en waterveiligheid’. Medio 2015 zal ook view details