Meesterlijk Metselwerk

28 oktober 2017

Locatie: Stadsbibliotheek, Groenmarkt 153, Dordrecht

Entree: gratis

Terugblik: Meesterlijk Metselwerk

In de oude binnenstad van Dordrecht kun je ze nog tegenkomen: die typische geveltjes met het klaverbladmotief. De Dordtse gevels zijn meesterproeven van het metselaarsgilde. Vanaf 1584 legden leerlingen ruim twee eeuwen lang zo hun examen af. Van de circa honderdvijftig Dordtse gevels zijn er ruim zestig bewaard gebleven.

Het jaarboek van de Vereniging Oud-Dordrecht besteedt er welverdiende aandacht aan. Medeauteur Jeroen Markusse, architect en bestuurslid van Stichting DE STAD, houdt op zaterdag 28 oktober een inleiding over het meesterlijk metselwerk met zijn kunstige profilering. Daarna volgt een stadswandeling langs de gevels. Er zijn twee shifts: om 13.00 en om 15.00 uur.

Aanmelden via info@stichtingdestad.com

> locatie: Stadsbibliotheek, Groenmarkt 153, Dordrecht
> tijd: 13.00 en 15.00 uur
> entree: gratis

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

affiche: Marleen Oud