Fietsexcursie Nieuwe Dordtse Biesbosch

02
Sep 2017
Saturday

foto: Frits Baarda

In hoog tempo wordt de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd. Agrarisch land langs het Noorderdiep verandert in een gebied voor natuur, waterberging en recreatie. Ruim twintig jaar heeft het geduurd voordat de plannen ten uitvoer werden gebracht. Nu is het zover en de hoogste tijd om zelf een kijkje te gaan nemen. Stichting DE STAD organiseert daarom op zaterdag 2 september een fietsexcursie door het gebied van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Betrokken deskundigen zullen onderweg een toelichting geven op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van dit nieuwe natuurgebied.

Voorafgaand aan de fietsexcursie wordt op woensdag 30 augustus in DordtYart een bijeenkomst met sprekers belegd. Aan bod komen het plan zelf, de (cartografische) geschiedenis en huidige verandering van het gebied, het landschappelijk ontwerp, waterbeheer, de natuurlijke ontwikkeling en het gebruik. Dordtenaren krijgen de beschikking over een netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden en uitzichtplekken. Ook voor bepaalde dieren zal het gebied aantrekkingskracht uitoefenen. Vogels als de roerdomp en blauwborst en zoogdieren als de bever en mogelijk de otter zullen snel van het ontstane rietmoeras bezit nemen. Hier vindt u het programma van deze avond.

Deelnemers aan de fietsexcursie dienen zich vooraf aan te melden. Dat kan na afloop van de bijeenkomst in DordtYart op 30 augustus of hier. Aanmelding is mogelijk tot donderdag 31 augustus, 18.00 uur. Informatie over eventuele afgelasting bij slecht weer: via deze website.

> locatie: Oosthaven, Merwedeweg, Dordrecht
> vertrek: 10.00 uur, verzamelen om 09.45 uur
> entree: gratis

Bewaren

Bewaren