StadsLAB: visie op verkeer

01
Oct 2019
Tuesday

foto: Bertus de Kock

In het voorjaar van 2018 is StadsLAB Spuikwartier I afgerond met de aanbieding van het eindrapport aan de wethouders Sleeking en Burggraaf.

De gemeente heeft in januari van 2019 een Gebiedsvisie vastgesteld. Veel van de in het eindrapport van het StadsLAB genoemde bouwstenen zijn overgenomen. Voordat volgende stappen genomen kunnen worden is een nieuwe verkeers- en parkeervisie nodig. 

 
De gemeente Dordrecht heeft Stichting DE STAD gevraagd om door middel van het organiseren van een extra StadsLAB te reflecteren op de hoofdlijnen van de concept verkeer-structuurvisie. Daarbij zal de combinatie kunnen worden gemaakt met de kwaliteit van de openbare ruimte. 
De gemeente zal meer bijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld  voor de ondernemers en voor de ‘gehele’ stad, om aan het eind van dit jaar de grote lijnen te kunnen vastleggen door de gemeenteraad. 
 
Voor dit StadsLAB nodigen wij de deelnemers uit van de vorige sessies, aangevuld met ontwikkelaars, corporatie-medewerkers, deelnemers van de Spuisafari en de achterban van Stichting DE STAD. Er is plaats voor maximaal 32 deelnemers.
Ter informatie en voorbereiding:
  
Agenda
18.00 Inloop met lichte maaltijd
18.30 Start programma: welkomstwoord door Hendrik Jan Groeneweg (voorzitter Stichting DE STAD) en een terugblik vorig StadsLAB. Anneke van Veen zet de doelen van de avond uiteen.
18.50 Presentatie Willem Zwama, projectleider Spuikwartier 
19.10 Presentatie hoofdlijnen Jelger de Haas 
19.30 Vragenronde 
19.45 Start werkgroepen 
21.15 Afronding 
21.30 Terugkoppeling plenair 
21.55 Afronding met voor wie wil een drankje
Locatie SpuiLAB: Spuiboulevard 210